1 / 2
2 / 2

Ngày hội giao lưu Doanh nghiệp & Sinh viên năm 2017

Sinh viên — vào November 20, 2017 lúc 8:25 am

Trong không khí sinh viên khóa 2013 chuyên ngành kỹ thuật chuẩn bị cho hoàn thành đồ án, luận văn tốt nghiệp cũng như các khóa sinh viên vừa kết thúc học kỳ 1 năm học 2017-2018, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ khai mạc “Ngày hội giao lưu Doanh nghiệp & Sinh viên năm 2017” từ 8 giờ 30 đến 11 giờ ngày 24/11/2017 tại Học viện Cơ sở quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

Với mục tiêu:

  • Gặp gỡ giữa nhà trường và doanh nghiệp, gắn đào tạo với đáp ứng nhu cầu xã hội, nhu cầu doanh nghiệp.
  • Tạo cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc giữa doanh nghiệp và sinh viên của Khoa QTKD.
  • Giúp sinh viên nắm bắt những nhu cầu thực tế của doanh nghiệp hiện nay, từ đó chuẩn bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc.
  • Hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên nâng cao kỹ năng khởi nghiệp. Phát triển cầu nối quan trọng Nhà trường – Doanh nghiệp – Sinh viên.

Đây là một trong những chương trình có ý nghĩa thiết thực và hiệu quả để thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 60-NQCĐ/ĐU về đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển quan hệ doanh nghiệp. Chương trình là sự cam kết, khẳng định quyết tâm và hành động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo “đào tạo gắn liền với nhu cầu xã hội”, tăng cường liên kết giữa  nhà trường và nhà doanh nghiệp trong việc sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cùng toàn xã hội chăm lo giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp….