1 / 2
2 / 2

Khảo sát việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp

Sinh viên — vào August 8, 2017 lúc 9:28 am

Để giúp Học viện có đầy đủ thông tin nhằm đánh giá đúng đắn thực trạng việc làm của sinh viên để có những điều chỉnh hợp lý trong nội dung, chương trình đào tạo và quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Học viện rất mong anh/chị dành chút thời gian trả lời các câu hỏi trong “Phiếu khảo sát sinh viên sau một năm tốt nghiệp”. Học viện xin đảm bảo các thông tin cá nhân trong phiếu khảo sát hoàn toàn được bảo mật.
Rất mong nhận được sự hợp tác của các anh/chị.
Xin chân thành cám ơn và chúc các anh/chị thành công trong công việc và cuộc sống.
Trân trọng.

Link phiếu khảo sát thông tin:  https://goo.gl/forms/Wa6OyWWZ3Txcgvtw2