1 / 2
2 / 2

Thông Báo Lễ Tốt Nghiệp

Kết quả học tập, Thông báo chung — vào December 4, 2019 lúc 1:38 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến toàn thể sinh viên, có tên trong các danh sách đính kèm, về Học viện dự Lễ tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp theo kế hoạch như sau:
Địa điểm: Cơ sở tại Quận 9, số 97 Man Thiện, P. Hiệp Phú, Q.9, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian:
Sáng Thứ ba, ngày 10/12/2019: Lễ Tốt nghiệp
–     Từ 7:30 đến 8:45, sinh viên làm thủ tục mượn trang phục tại tầng trệt Hội trường A
–     Từ 9:00 đến 11:00, Lễ tốt nghiệp tại Hội trường A
* Chiều Thứ ba, ngày 10/12/2019: Cấp bằng tốt nghiệp
–     Từ 13:00 đến 16:00: sinh viên nhận bằng tốt nghiệp tại phòng 2A-08
Thứ tư, ngày 11/12/2019: Tiếp tục cấp bằng tốt nghiệp tại phòng 2A-08
–     Sáng: từ 7:30 đến 11:30
–     Chiều: từ 13:00 đến 16:00
Lưu ý:
–     Sinh viên điền đầy đủ thông tin vào Phiếu khảo sát tại đây
–     Khi đến nhận bằng tốt nghiệp chính thức, sinh viên in phiếu khảo sát tốt nghiệp đã nhập trực tuyến trên Google Form để nộp lại cho bộ phận thu nhận phiếu khảo sát.
(Thắc mắc nếu có liên hệ địa chỉ email: hien.pham@ptithcm.edu.vn, điện thoại: 0283 8966675)
–     Thông tin chi tiết thông báo xem tại đây

* Danh sách sinh viên đại học cao đẳng chính quy nhận bằng xem tại đây
* Danh sách sinh viên đại học từ xa nhận bằng xem tại đây.
* Danh sách sinh viên  chưa nhận bằng trong các đợt trước:
–    Đại học chính quy
–    Đại học từ xa
–    Cao đẳng chính quy