1 / 2
2 / 2

HỌC VIỆN CƠ SỞ QUAN TÂM ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO NĂM HỌC 2019 – 2020

Sinh viên — vào July 24, 2019 lúc 3:58 pm

– Năm học 2019 – 2020, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh (Học viện Cơ sở) tiếp tục đổi mới công tác quản lý,  tập trung đầu tư cơ sở vật chất (CSVC) cho giáo dục theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

– Bên cạnh các nhiệm vụ, công tác chuẩn bị cho năm học mới. Để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ học tập và sinh hoạt của sinh viên, Ban Lãnh đạo Học viện Cơ sở quan tâm, chỉ đạo đã mua sắm nhiều vật tư học cụ, quạt, điện, nước phục vụ duy tu sửa chữa thay thế các vật tư hư hỏng tại giảng đường, ký túc xá sinh viên trong đợt hè năm 2019.

– Căn cứ thống kê kiểm tra hư hỏng của bộ phận quản lý và phục vụ giảng đường, ký túc xá cùng với các báo hỏng, phản ánh của sinh viên, Trung tâm Cơ sở Vật chất & Dịch vụ đã sửa chữa nhiều hư hỏng tại giảng đường, ký túc xá và đang tiếp tục tập trung sửa chữa trong đợt hè này để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ năm học mới:

1. Về CSVC phòng học:

– Máy chiếu, âm thanh phòng học: Đã thay thế toàn bộ các dây cáp VGA hỏng để đảm bảo máy chiếu cố định tại phòng học, khi có vấn đề về tín hiệu máy chiếu đại diện lớp chỉ cần đến phòng học cụ đổi dây nhảy (loại cáp 1m tại bàn giáo viên), trang bị nhiều pin micro mới thay thế các pin cũ không còn đảm bảo phục vụ suốt buổi học.

– Trung tâm Cơ sở Vật chất & Dịch vụ tiếp tục kiểm tra các hư hỏng kịp thời sửa chữa các phát sinh, tập trung kiểm tra bảo dưỡng hệ thống âm thanh, thay thế vật tư điện cũ xuống cấp. Tổng cộng đã sửa chữa, thay thế 17 cây quạt hỏng tại các giảng đường.

2. Về CSVC ký túc xá sinh viên:

– Học viện Cơ sở đã cho khảo sát, lập kế hoạch sửa chữa dãy H, Q, M, N … Hiện nay đang chờ các quyết định giao kế hoạch sửa chữa để sớm triển khai.

– Học viện Cơ sở vừa trang bị khối lượng lớn vật tư điện nước cho công tác duy tu sửa chữa nhỏ tại ký túc xá, qua các bảng thống kê hư hỏng của Tổ Quản lý ký túc xá và các phản ánh hư hỏng của sinh viên, Trung tâm Cơ sở Vật chất & Dịch vụ đã cho tiến hành sửa chữa, thay thế các hư hỏng tại các phòng ở ký túc xá và tiếp tục tập trung sửa chữa các mục hư hỏng theo bảng thống kê hư hỏng và các báo hỏng, phản ánh của sinh viên.

– Bộ phận bảo trì sẽ tiếp tục thực hiện sửa chữa hư hỏng đi theo từng dãy ký túc xá và sẽ xử lý thêm các hư hỏng phát sinh ngoài bảng thống kê hư hỏng của bộ phận ký túc xá.

– Ngoài ra, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục rà soát hệ thống CSVC tại các lớp, xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, đảm bảo CSVC, thiết bị dạy và học vào đầu năm hoặc hoặc thường xuyên trong năm học nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu phục vụ giảng dạy và học tập.

– Sinh viên có thể phản ánh các hư hỏng về CSVC cho Trung tâm Cơ sở Vật chất & Dịch vụ tại: phòng phát học cụ (2A05) hoặc phòng trực quản sinh (I.6) để kịp thời xử lý các hư hỏng phát sinh.