1 / 2
2 / 2

Học bổng dành cho SV năm 1, năm 2 có hoàn cảnh khó khăn

Sinh viên — vào October 3, 2014 lúc 8:43 am

SV chính quy khóa 2014 & 2013 (SV năm 1 & năm 2) xem Thông báo về các học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2014-2015

Thông tin chi tiết về học bổng và mẫu danh sách tổng hợp (SV tải về & tự nhập thông tin) được gửi kèm.

(Lưu ý thời hạn nộp hồ sơ cho từng loại học bổng)

Xem thông báo tại đây: TB HB cho SV nam 1,2_hoancanhkhokhan

Thông tin chi tiết về HB: hocbong TT Hotro HSSV (10.2014)

Điền tên vào DS: DS HOC BONG (SV nhap thongtin)