1 / 2
2 / 2

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP FPT ONLINE

Hoạt động ngoại khóa — vào May 15, 2013 lúc 11:35 am

HÃY NẮM BẮT CƠ HỘI THỰC TẬP VÀ TẠO LẬP SỰ
NGHIỆP LÂU DÀI TẠI FPT ONLINE
Công ty CPDV Trực Tuyến FPT Online (FO) là doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực
dịch vụ trực tuyến. Chúng tôi đã, đang và sẽ mở rộng phạm vi kinh doanh trong các mảng như
Game online, Thương Mại điện tử, quảng cáo online….
Tài sản lớn nhất của chúng tôi không phải là “con người giỏi” mà là “CON NGƯỜI PHÙ
HỢP”. Vì thế, chúng tôi luôn nỗ lực để việc xây dựng đội ngũ nhân viên của FPT ONLINE
luôn đúng hướng nhất.
Với các loại hình kinh doanh dịch vụ đặc thù của công ty, FPT ONLINE đang tìm kiếm những
nhân viên không chỉ cần một công việc mà còn tìm kiếm một nhân viên cần một công việc thử
thách.
Do nhu cầu mở rộng kinh doanh FPT ONLINE đang cần tuyển thực tập các vị trí sau:

Thông tin chi tiết xem file Danh sach tuyen dung thuc tap FPT Online – Tech