1 / 2
2 / 2

Thông tin tuyển dụng FPT Software

Hoạt động ngoại khóa — vào October 9, 2013 lúc 2:34 pm

Hiện tại FPT Software HCM đang có 1 vị trí làm việc theo ca, dành cho các bạn Sinh viên chuẩn bị ra trường, Ưu tiên dành cho các bạn nhà ở Quận 9.

Mức lương tầm 4.000.000 – 5.000.000

Thông tin chi tiết tại: Operator_FSU11_201310