1 / 2
2 / 2

Kết quả vòng loại cuộc thi ACM/ICPC Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Hoạt động ngoại khóa — vào March 27, 2013 lúc 2:34 pm

Kết quả vòng loại cuộc thi lập trình theo chuẩn ACM/ICPC Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông khu vực phía nam

DANH SÁCH THAM DỰ VÒNG CHUNG KẾT
KỲ THI LẬP TRÌNH THEO CHUẨN ACM/ICPC 2013
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TP.HỒ CHÍ MINH
TT Đội Thành viên Lớp Email/Điện thoại
1 D09THA3 Phạm Minh Thành D09CQPM01 mrthanh4491@gmail.com
Nguyễn Việt Long D09CQPM01 ivoglent@gmail.com
Nguyễn Tuấn Anh D09CQPM01 anhbigshow@gmail.com
2 TRY Nguyễn Bảo D10CQCN02-N baonguyena1@gmail.com
Nguyễn Thượng Thông D10CQCN02-N boytpcm123@gmail.com
Lê Tuấn Anh D10CQCN02-N tuananhptit12@gmail.com
3 TNT Võ Minh Trạm D09CQCNPM01-N tramvm@gmail.com
Nguyễn Trần Minh Nhựt D09CQCNPM01-N trannhut1412@gmail.com
Ngô Quang Thái D09CQCNTT01-N ngoquangthai2@gmail.com
4 TLT Vũ Đức Lý D10CQCN01-N lyvd@student.ptithcm.com
Lê Hồng Thi D10CQCN01-N thilh@student.ptithcm.com
Nguyễn Đức Tiến D10CQCN01-N tiennd@student.ptithcm.com
5 TKP Nguyễn Khắc Thành C11CQCN01-N 01644273713
Nguyễn Ngọc Khánh C11CQCN01-N  01267350255
Lâm Phát C11CQCN01-N 01693009130
6 NB&NG Nguyễn Nhật Quang D10CQCN01-N sunlight479@yahoo.com
Nguyễn Hải Hà D10CQCN01-N hanguyen.iter@gmail.com
Hoàng Thị Thu Lan D10CQCN01-N lanhtt@student.ptithcm.edu.vn
7 D11CQCN01ND Bùi Minh Huy D11CQCN01-N svcn.bmh@gmail.com
Bùi Đức Thanh Nam D11CQCN01-N pussy_cat_1207@yahoo.com
Phan Thế Vương D11CQCN01-N mr.thevuong@gmail.com
8 CODE4LIFE Bùi Văn Qúy D11CQCN01-N confickervn@gmail.com
Lê Văn Thắng D11CQCN01-N mr_t_40@yahoo.com
Dương Đăng Thanh D11CQCN01-N thanhthattha01@gmail.com
9 OMACHI Phạm Tiến Dũng D11CQCN01-N kaka_1608@yahoo.com
Nguyễn Văn Phòng D11CQCN01-N blue.jupiter9x@gmail.com
Trần Văn Vũ D11CQCN01-N aliasrango@gmail.com
10 D.ACE Huỳnh Thiện Phước C11CQCN01-N than.gio2502@gmail.com
Nguyễn Trọng Duy C11CQCN01-N bibu0124@gmail.com
Nguyễn Thanh Nam C11CQCN01-N vanconnaito@gmail.com
11 ANUCAO Nguyễn Phương Thảo D10CQCN03-N thaonp@student.ptithcm.edu.vn
Đào Thúc Nhân D10CQCN03-N nhandt@student.ptithcm.edu.vn
Nguyễn Hữu Đức D10CQCN03 ducnh@student.ptithcm.edu.vn

dsACMICPC_HCM