1 / 2
2 / 2

HỘI THẢO DOANH NGHIỆP VỚI HỌC SINH SINH VIÊN 2014

Hoạt động ngoại khóa — vào March 25, 2014 lúc 3:15 pm

Trân trọng kính mời các bạn sinh viên tham dự hội thảo “Kết nối doanh nghiệp với sinh viên”

Thời gian: 13:30 – 16:30 ngày 27/03/2014

Địa điểm: Hội trường 2A08, quận 9, TP HCM

Thông tin chi tiết xem ở liên kết sau: Hội thảo Kết nối doanh nghiệp với Học sinh Sinh viên 2014