1 / 2
2 / 2

Công ty Harvey Nash tổ chức hội thảo

Sinh viên, Thực tập - Học bổng — vào October 22, 2014 lúc 8:03 am

Ngày 28/10/2014 công ty Harvey Nash tổ chức chương trình hội thảo giao lưu với sinh viên năm cuối để giới thiệu về chương trình tuyển dụng Harvey Nash Fresher cũng như chia sẻ về công nghệ hiện tại Harvey Nash đang áp dụng để triển khai các dịch vụ phần mềm cho khách hàng quốc tế, giúp sinh viên có sự lựa chọn cho nghề nghiệp của mình sau khi ra trường.

Địa điểm tổ chức: Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật

Đối tượng: Toàn bộ sinh viên năm cuối khoa CNTT; Điện Tử Viễn Thông

Link đăng ký tham gia chương trình: http://bit.ly/10diTV1

Thông tin chi tiết tại:
Poster_Career_Talk_1

Poster_Career_Talk_2