1 / 2
2 / 2

Công ty Gameloft tuyển dụng

Sinh viên, Thực tập - Học bổng — vào May 5, 2014 lúc 3:00 pm

Hiện tại Gamloft đang cần tuyển 10 C++ và 10 QA. Xem thông tin chi tiết tại:

JD of C++ PRG
Tester-ENG
Gameloft_Job_Application_Form