1 / 2
2 / 2

Công ty Fujinet tuyển dụng

Sinh viên, Thực tập - Học bổng — vào November 17, 2014 lúc 8:58 am

Hiện nay, công ty Fujinet cần tuyển nhân sự cho chương trình “Huấn luyện kỹ năng lập trình Offshore cho thị trường Nhật Bản”

Thông tin chi tiết tại: TuyenSinhKhoaHuanLuyenLTV