1 / 2
2 / 2

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2017

Sinh viên, Thông báo chung, Tin tức - Sự kiện — vào July 18, 2017 lúc 4:08 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến toàn thể sinh viên danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp đợt 1 tháng 6 năm 2017. Thông báo chi tiết và danh sách cấp bằng, vui lòng tải file kèm theo:

Danh sách sinh viên cao đẳng chính quy

Danh sách sinh viên đại học chính quy