Quy định thu nộp học phí HCM.PTIT.EDU.VN - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh
1 / 2
2 / 2

Quy định thu nộp học phí

1.Quy định thu nộp học phí các chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học và sau đại học năm học 2020-2021 (click vào để xem chi tiết)

2.Quy định thu nộp học lại, thi lại và các mức thu đào tạo khác năm học 2020-2021 (click vào để xem chi tiết)