Điểm thi 2014 HCM.PTIT.EDU.VN - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh


XEM ĐIỂM TUYỂN SINH 2015-2016
Tên ngành Mã ngành Điểm trúng tuyển 2016 Điểm trúng tuyển 2015
Kỹ thuật điện tử, truyền thông 52520207 19 19.75
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 52510301 19 19.25
Công nghệ thông tin 52480201 20.5 21
An toàn thông tin 52480299 20 20
Công nghệ đa phương tiện 52480203 19.75 20.25
Quản trị kinh doanh 52340101 19.75 19.75
Marketing 52340115 19.75 19.75
Kế toán 52340301 19.25 19.25