Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh - Page 115 of 126 - HCM.PTIT.EDU.VN - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh


1 2 3 4

Tin vừa đăng

Thông báo phúc khảo điểm thi tuyển sinh hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH đợt 2-2010

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo đến các thí sinh về việc phúc khảo kết quả điểm kỳ thi tuyển sinh hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH đợt 2 – 2010. Download mẫu đơn xin chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh hệ liên thông trình độ cao đẳng lên…

Thông báo trúng tuyển và triệu tập học hệ đại học từ xa khóa 2010 – 2013 và 2010 – 2015

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP.HCM thông báo đến các thí sinh danh sách trúng tuyển và triệu tập học hệ đại học từ xa đợt 2 – 2010… Kính gửi: Những thí sinh trúng tuyển đợt gọi học từ 20-23/12/2010 – Căn cứ chỉ tiêu tuyển mới hệ…

Kết quả điểm kỳ thi tuyển sinh hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH đợt 2-2010

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo đến các thí sinh kết quả điểm kỳ thi tuyển sinh hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH đợt 2 – 2010 download    

Kết quả kỳ thi tuyển sinh hệ ĐH hình thức VLVH đợt 2-2010

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo đến các thí sinh kết quả điểm kỳ thi tuyển sinh hệ Đại học hình thức VLVH đợt 2 – 2010. Download

Phúc khảo điểm thi hệ vừa làm vừa học đợt 2 – 2010

Thông báo nộp đơn xin phúc khảo kỳ thi tuyển sinh hệ vừa học vừa làm đợt 2 2010 Download mẫu đơn xin phúc khảo

Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh Liên thông và Đại học văn bằng hai

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa công bố quyết định về việc ban hành Quy định về đối tượng và chính sách ưu tiên trong tuyển sinh Liên thông và Đại học văn bằng hai như sau:

Thời gian làm thủ tục nhập học hệ liên thông đợt 1 năm 2010

MỘT SỐ GIẤY TỜ CẦN THIẾT KHI NHẬP HỌC HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC Đúng 8:30 giờ ngày thứ Hai 11/10/2010, thí sinh có mặt tại Học viện CNBCVT Cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh – Cơ sở Quận 9 (Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí…

Quy định và hướng dẫn của Học viện

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông cơ sở tại tp Hồ Chí Minh thông báo các quy định và hướng dẫn của Học viện: Link

Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh vừa làm vừa học

CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH VỪA LÀM VỪA HỌC (Trích Điều 6. “Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học” ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ GDĐT) 1. Chính sách ưu tiên theo đối tượng: Nhóm ưu tiên Mã đối…

Thời khóa biểu ôn tập kiến thức hệ Liên thông đợt 2 năm 2010

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại Tp.Hồ Chí Minh thông báo kết thời khóa biểu ôn tập kiến thức hệ Liên thông trình độ cao đẳng lên đại học – đợt 2 năm 2010…