1 / 2
2 / 2

Tổng kết nghiên cứu khoa học và hội thảo chuyên đề năm 2012

Nghiên cứu khoa học — vào February 7, 2013 lúc 10:37 am

Năm 2012 vừa qua, với hơn 160 đề tài nghiên cứu khoa học và hội thảo chuyên đề có chất lượng cao, tiếp tục tăng cả về chất lượng và số lượng so với 2011 cho thấy được sự đam mê và phong trào nghiên cứu khoa học ngày càng phát triển của sinh viên và giáo viên Học viện Cơ sở .

Xem chi tiết các đề tài nghiên cứu khoa học và hội thảo chuyên đề năm 2012 tại đây