1 / 2
2 / 2

Tổng kết nghiên cứu khoa học và hội thảo chuyên đề năm 2011

Nghiên cứu khoa học — vào February 7, 2013 lúc 10:33 am

Năm 2011 vừa qua, với hơn 130 đề tài nghiên cứu khoa học và hội thảo chuyên đề có chất lượng cao cho thấy được sự đam mê và phong trào nghiên cứu khoa học sôi nổi của sinh viên và giáo viên Học viện Cơ sở.

Xem chi tiết các đề tài nghiên cứu khoa học và hội thảo chuyên đề tại đây