1 / 2
2 / 2

Thành lập Hội đồng chức danh giáo sư năm 2010

Nghiên cứu khoa học — vào June 18, 2010 lúc 9:18 am

Ngày 18 tháng 6 năm 2010, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đã ban hành Quyết định số 103/QĐ-HĐCDGSNN về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2010. Theo nội dung Quyết định này thì danh sách các thành viên Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở của Học viện gồm có 10 thành viên:
1. GS.TSKH Đỗ Trung Tá, Phái viên của Thủ tướng Chính phủ về CNTT.
2. GS.TSKH Nguyễn Ngọc San.
3. GS.TS Nguyễn Bình.
4. GS.TS Bùi Xuân Phong.
5. PGS.TS Hoàng Minh.
6. PGS.TS Bùi Trung Hiếu
7. PGS. TS Lê Hữu Lập.
8. PGS.TS Lê Bá Long.
9. PGS.TS Từ Minh Phương.
10. PGS.TS Trần Đình Quế.
Thực hiện Quyết định số 103 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, ngày 28 tháng 6 năm 2010, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ban hành Quyết định số 458/QĐ-TCCB về việc thành lập Tổ thư ký giúp việc Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở của Học viện. Tổ thư ký giúp việc gồm 6 thành viên, 1 tổ trưởng và 5 tổ viên.