1 / 2
2 / 2

Hội thảo ứng dụng chương trình quản lý văn bản

Nghiên cứu khoa học — vào November 27, 2008 lúc 7:47 am

14g00 Ngày 26/11/2008 Tại 11 Nguyễn Đình Chiểu sẽ tổ chức hội thảo ứng dụng chương trình quản lý văn bản trong hệ thống các phòng, khoa tại Học viện CNBCVT Cơ sở tại TP.HCM, thành phần tham dự: Trưởng đơn vị, thư ký đơn vị do Tổ Văn Phòng tổ chức.
Đến dự với hội thảo, có: TS Lê Quốc Cường Phó Giám đốc học viện phụ trách cơ sở tại TP.HCM, Ông Phạm Hoài Nam – Trưởng Phòng TCCB, Bà Nguyễn Thị Hiền – Chủ tịch CĐ, các trưởng đơn vị trực thuộc, thư ký các đơn vị.
Mở đầu hội thảo TS. Lê Quốc Cường – Phó giám đốc học viện phụ trách cơ sở tại TP.HCM phát biểu chỉ đạo về việc “Tin học hóa trong quản lý văn bản” là tầm quan trọng trong việc ứng dụng CNTT vào thực tiễn để tăng hiệu quả công việc.
Sau đó đại diện Tổ văn phòng trình bày chương trình ứng dụng quản lý văn bản và nghe góp ý của toàn thể hội thảo về việc triển khai ứng dụng chương trình.

Đến 16 giờ 00 phút Hội thảo đã kết thúc thành công và đã đưa ra kết luận bước đầu ứng dụng tại Văn phòng học viện cơ sở để nghiên cứu hoàn thiện phù hợp với yêu cầu của đơn vị, sẽ triển khai toàn thể các đơn vị trực thuộc để tin học hóa trong quản lý văn bản.