1 / 2
2 / 2

Cấp giấy chứng nhận sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học năm 2018

Hoạt động ngoại khóa, Kết quả học tập, Nghiên cứu, Nghiên cứu khoa học, Sinh viên — vào March 27, 2019 lúc 10:46 am

Chúc mừng 320 sinh viên Học viện đạt kết quả cao trong phong trào nghiên cứu khoa học Sinh viên năm 2018 đã được cấp giấy chứng nhận sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

Chúc các bạn phát huy thành tích đạt được để ngày càng tiến xa trên con đường học vấn.

Chi tiết danh sách xem tại đây.