1 / 2
2 / 2

Quy định tạm thời hoạt động nghiên cứu khoa học cấp Học viện

Nghiên cứu khoa học — vào December 24, 2008 lúc 7:35 am

Ngày 25 tháng 12 năm 2008, TS Lê Quốc Cường – Phó giám đốc HVCS thành phố Hồ Chí Minh đã ký ban hành quyết định và qui định tạm thời về hoạt động nghiên cứu khoa học cấp học viện của các khoa đào tạo và cấp sinh viên của HVCS thành phố Hồ Chí Minh:

1. Quyết định

– Cấp Học viện ….[xem]
– Cấp sinh viên …..[xem]

2. Quy định tạm thời

– Cấp Học viện …..[xem]

– Cấp sinh viên ….Tạm thời sinh viên