Ngành Marketing HCM.PTIT.EDU.VN - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh
1 / 2
2 / 2

Ngành Marketing

1. Mã ngành: 7340115
2. Khối lượng chương trình: 127 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Kỹ năng mềm)
3. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021: 65
4. Điểm trúng tuyển năm 2020: 24,6
5. Tổ hợp xét tuyển: Toán – Lý – Hóa (A00) hoặc Toán – Lý – Anh (A01) hoặc Toán – Văn – Anh (D01)
Ngành Marketing có 3 chuyên ngành:
– Internet Marketing
– Phân tích dữ liệu marketing số
– Truyền thông Marketing
Không xét tuyển theo chuyên ngành, khi vào học sinh viên tự chọn chuyên ngành

Giới thiệu ngành Marketing
Giới thiệu các chuyên ngành của ngành Marketing
Để học tốt và thành công với ngành Marketing

Thông tin tuyển sinh năm 2021

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021

Thông tin liên quan

Bạn biết gì về Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh?
Có nên đăng ký xét tuyển vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông?

Chương trình đào tạo

Chương trình khung đại học ngành Marketing