TIẾN SỸ

Nghiên Cứu Sinh Nguyễn Thôn Dã Bảo Vệ Thành Công Cấp Cơ Sở Luận Án Tiến Sĩ

Thực hiện Quyết định số 783A /QĐ-HV ngày 27/09/2019 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, được sự nhất trí của các thành viên Hội đồng, ngày 26/10/2019,  Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn…

Chương trình khung Tiến sĩ Kỹ thuật Viễn thông

Mã ngành: 9520208 Chương trình khung: đang được cập nhật

Chương trình khung Tiến sĩ Kỹ thuật điện tử

Mã ngành: 9520203 Chương trình khung: đang được cập nhật

THẠC SĨ

Chương trình khung Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử

Mã ngành: 8520203 Chương trình khung

Chương trình khung Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 8340101 Chương trình khung

Chương trình khung Thạc sĩ Khoa học máy tính

Mã ngành: 8480101 Chương trình khung

ĐẠI HỌC

Chương trình khung Đại học Kế toán

Mã ngành: 7340301 Chương trình khung Điều chỉnh kế hoạch và tiến trình đào tạo  

Chương trình khung Đại học Marketing

Mã ngành: 7340115 Chương trình khung

Chương trình khung Đại học Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101 Chuyên ngành: Quản trị Marketing Quản trị doanh nghiệp Chương trình khung

CAO ĐẲNG

Chương trình khung Cao đẳng Kế toán

Mã ngành: C340301 Chương trình khung: BanHanhChuongTrinhKhung-TinChi_CDCQ-KT_934-QD-HV

Chương trình khung Cao đẳng Quản trị kinh doanh

Mã ngành: C340101 Chương trình khung: BanHanhChuongTrinhKhung-TinChi_CDCQ-QTKD_932-QD-HV

Chương trình khung Cao đẳng Công nghệ thông tin

Mã ngành: C480201 Các chuyên ngành: Hệ thống thông tin Công nghệ phần mềm Chương trình khung: BanHanhChuongTrinhKhung-TinChi_CDCQ-CNTT_933-QD-HV

LIÊN THÔNG

Chương trình khung Liên thông Cao đẳng Đại học

Các ngành: Kỹ thuật Điện tử, truyền thông Mã ngành: D520207 Công nghệ thông tin Mã ngành: D480201 Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Công nghệ phần mềm Máy tính và truyền thông Quản trị kinh doanh Mã ngành: D340101 Chuyên ngành: Quản trị Marketing Quản trị doanh nghiệp Thương mại điện tử Kế toán Mã ngành: D340301 Chương…

ĐẠI HỌC CHẤT LƯỢNG CAO

Chương trình khung Đại học Chất lượng cao Công nghệ đa phương tiện

Mã ngành: D480203 Chuyên ngành: Phát triển ứng dụng đa phương tiện Thiết kế đa phương tiện Truyền thông đa phương tiện Chương trình khung: BanHanhChuongTrinhKhung-TinChi_DHCQ-Multimedia-CLC_776-QD-HV

Chương trình khung Đại học Chất lượng cao Công nghệ thông tin

Mã ngành: D480201 Chuyên ngành: Hệ thống viễn thông và hệ thống trên nền di động và nhỏ Hệ thống giải trí, game và đa phương tiện Chương trình khung: BanHanhChuongTrinhKhung_GDDHCLC-CNTT_371-QD-HV

ĐẠI HỌC TỪ XA

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TỪ XA (CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN) NĂM 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2018 như sau: I/. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH, NGÀNH ĐÀO TẠO: STT Ngành tuyển sinh đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu tuyển sinh Phạm vi tuyển sinh 1. Kỹ thuật Điện tử, viễn thông…

Chương trình khung Đại học Từ xa

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Điện tử, truyền thông Mã ngành: D520207 Công nghệ thông tin Mã ngành: D480201 Quản trị kinh doanh Mã ngành: D340101 Chương trình khung: BanHanhChuongTrinhKhungDaiHoc-GDTX-DTTT-CNTT-QTKD_733-QD-HV

ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC

Chương trình khung Đại học Vừa làm Vừa học

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Điện tử, truyền thông Mã ngành: D520207 Công nghệ thông tin Mã ngành: D480201  Quản trị kinh doanh Mã ngành: D340101 Chương trình khung: áp dụng chương trình khung của đại học chính quy cùng ngành

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

Chương trình khung Cao đẳng nghề

Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin – Ứng dụng phần mềm Mã nghề: 50480211 Công nghệ thông tin – Thiết kế trang web Mã nghề: 50480209 Kế toán doanh nghiệp Mã nghề: 50340310 Chương trình khung: đang cập nhật

ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2

Chương trình khung Đại học Văn bằng 2

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Điện tử, truyền thông Mã ngành: D520207 Công nghệ thông tin Mã ngành:  Quản trị kinh doanh Mã ngành: Chương trình khung: đang được cập nhật