Kinh Phí Nhập Học Khóa 2019 HCM.PTIT.EDU.VN - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh


Kinh Phí Nhập Học Khóa 2019

STT Ngành đào tạo Tín chỉ học kỳ 1 GDTC 1 GDQP Tổng tín chỉ học kỳ 1 Đơn giá TC 100% Thành tiền HP 100% Kinh phí làm thủ tục nhập học (*) Bảo hiểm Y/tế bắt buộc (15 tháng) Tổng Chi phí
1 Công nghệ thông tin 11 2 7.5 20.5 480,000 9,840,000 500,000 704,025 11,044,025
2 Công nghệ đa phương tiện 12 2 7.5 21.5 480,000 10,320,000 500,000 704,025 11,524,025
3 An toàn thông tin 11 2 7.5 20.5 480,000 9,840,000 500,000 704,025 11,044,025
4 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử 11 2 7.5 20.5 480,000 9,840,000 500,000 704,025 11,044,025
5 Kỹ thuật điện tử – viễn thông 11 2 7.5 20.5 480,000 9,840,000 500,000 704,025 11,044,025
6 Quản trị kinh doanh 11 2 7.5 20.5 460,000 9,430,000 500,000 704,025 10,634,025
7 Kế toán 12 2 7.5 21.5 460,000 9,890,000 500,000 704,025 11,094,025
8 Marketing 11 2 7.5 20.5 460,000 9,430,000 500,000 704,025 10,634,025

(*) Kinh phí làm thủ tục nhập học bao gồm: khám sức khỏe, đăng ký tạm trú, thẻ sinh viên, tài liệu học tập tuần lễ công dân đầu năm học, kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào…

  • Ký túc xá (nếu ở nội trú):

120.000đ/tháng x 5 tháng = 600.000 đồng (loại thường)
330.000đ/tháng x 5 tháng = 1.650.000 đồng (loại dịch vụ 1)
430.000đ/tháng x 5 tháng = 2.150.000 đồng (loại dịch vụ 2)