Khoa chuyên ngành

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh hiện có nhiều bậc đào tạo: Sau Đại học, Đại học – Cao đẳng, Liên thông, Văn bằng 2, Tại chức, Từ xa với 5 khoa:
- Khoa Cơ bản
- Khoa Công nghệ thông tin
- Khoa Viễn thông
- Khoa Kỹ thuật Điện tử
- Khoa Quản trị kinh doanh