Sơ đồ tổ chức

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CƠ SỞ TẠI TP HỒ CHÍ MINH

  1. BCH Đảng ủy
  2. Công đoàn
  3. Đoàn TNCS HCM
  4. Phòng đào tạo và khoa học công nghệ
  5. Phòng giáo vụ và công tác sinh viên
  6. Phòng kinh tế – tài chính
  7. Phòng tổ chức hành chính
  8. Trung tâm cơ sở vật chất và dịch vụ
  9. Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
  10. Khoa chuyên ngành