Sơ đồ tổ chức - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh HCM.PTIT.EDU.VN - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh
1 2 3 4 5

Sơ đồ tổ chức

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CƠ SỞ TẠI TP HỒ CHÍ MINH

 1. BCH Đảng ủy
 2. Công đoàn
 3. Đoàn TNCS HCM
 4. Phòng Đào tạo và Khoa học công nghệ
 5. Phòng Giáo vụ
 6. Phòng Công tác sinh viên
 7. Phòng Kinh tế Tài chính
 8. Phòng Tổ chức Hành chính
 9. Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
 10. Trung tâm Cơ sở vật chất và Dịch vụ
 11. Khoa chuyên ngành