1 / 2
2 / 2

Danh sách xét trúng tuyển hệ Đại học văn bằng 2 đợt 2 – 2010

Văn bằng 2 — vào April 14, 2011 lúc 9:47 am

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông cơ sở TP Hồ Chí Minh thông báo danh sách trúng tuyển hệ Đại học Văn bằng 2 đợt 2 – 2010. Tên và thông tin thí sinh có trong danh sách kèm theo dưới đây.
Tải về danh sách này.