1 / 2
2 / 2

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SINH VIÊN HỆ NIÊN CHẾ THI LẠI TỐT NGHIỆP

Đào tạo — vào June 10, 2016 lúc 3:32 pm

Học viện Cơ sở sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ niên chế còn nợ. Sinh viên có nhu cầu ôn tập liên hệ cô Mai Khanh – Điện thoại số: (08) 3829 7220. Chi tiết xem tại đây.