1 / 2
2 / 2

Thông báo: Về việc đăng ký thi lại Tốt nghiệp hệ Liên thông chính quy.

Đại học - Cao đẳng, Đào tạo, Kết quả học tập, Liên thông, Sinh viên, Tại chức, Từ xa, Văn bằng 2 — vào August 19, 2013 lúc 9:43 am

Phòng giáo vụ & công tác sinh viên thông báo:

Theo kế hoạch về thi Tốt nghiệp của khóa 2011_đợt 2 hệ Liên thông đại học chính quy_tại cơ sở TPHCM, dự kiến tổ chức thi Tốt nghiệp trong khoảng thời gian từ  25/11/2013 đến 22/12/2013.

Phòng Giáo vụ & công tác sinh viên xin thông báo về việc nhận đơn đăng ký thi lại Tốt nghiệp của các sinh viên hệ Liên thông của các khóa trước như sau:

– Thời gian: bắt đầu từ ngày 19/08/2013 đến hết ngày 30/08/2013.

– Địa điểm: Phòng giáo vụ & công tác sinh viên, cơ sở quận 09.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Võ Mạnh Hoàn_Sđt: 08.38.966.675

Trân trọng!