1 / 2
2 / 2

Thông báo ngày thi Tốt nghiệp hệ Liên thông Đại học chính quy Khóa 2011_đợt 2 & các khóa trước thi lại!

Đào tạo, Kết quả học tập, Liên thông, Sinh viên — vào November 21, 2013 lúc 2:50 pm

Phòng Giáo vụ và Công tác sinh viên xin thông báo về ngày thi Tốt nghiệp của hệ Liên thông Đại học chính quy Khóa 2011_đợt 2 và các khóa trước thi lại, như sau:

– Ngày 27/11/2013: Sinh viên đến coi lịch thi, danh sách phòng thi tại bảng Thông báo của Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD.

– Ngày 28/11/2013: Thi môn Cơ sở + môn Chuyên ngành.

– Ngày 29/11/2013: Thi môn Chính trị.

Trân trọng.

P/S: Đính kèm danh sách sinh viên đủ điều kiện thi Tốt nghiệp.

Danh sach thi Tot nghiep khoa 2011_Dot 2 he Lien thong & cac khoa truoc tra no