1 / 2
2 / 2

Thông báo hết hạn đào tạo đối với sinh viên khóa ĐHCQ 2007 và cảnh báo hạn đào tạo đối với sinh viên khóa CĐCQ 2009

Đại học - Cao đẳng, Đào tạo — vào May 29, 2014 lúc 4:23 pm

Sinh viên khóa đại học chính quy 2007-2012 chưa trả nợ xong các môn học để xét điều kiện dự thi tốt nghiệp thì đến thời điểm này đã hết hạn đào tạo (các em xem nội dung trong thông báo), sinh viên hệ cao đẳng chính quy sẽ hết hạn đào tạo vào tháng 8/2014 (sinh viên lưu ý) – nội dung thông báo xem tại đây: TB HET HAN DAO TAO D07 & CANH BAO C09