1 / 2
2 / 2

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp đợt 4 năm 2014

Đào tạo — vào September 4, 2014 lúc 11:12 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến toàn thể sinh viên có tên trong danh sách cấp bằng đợt 4 năm 2014, về Học viện nhận bằng tốt nghiệp theo kế hoạch như sau:
– Thời gian nhận bằng: 7:30 Thứ sáu, ngày 12/9/2014
– Địa điểm nhận bằng: Hội trường A001, Cơ sở Q.1, 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Danh sách sinh viên nhận bằng xem tại đây.
Sinh viên tải về toàn văn Thông báo tại đây.