1 / 2
2 / 2

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013-2014 các lớp ĐH, CĐ hệ chính quy khóa 2010, 2011 & 2012

Đại học - Cao đẳng, Đào tạo — vào August 13, 2013 lúc 2:51 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại TP Hồ Chí Minh thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm 2013-2014 các lớp đại học, cao đẳng chính quy khóa 2010, 2011 và 2012 chính thức như sau:

D12CQVT03-N D12CQVT02-N D12CQVT01-N D12CQQT04-N D12CQQT03-N D12CQQT02-N D12CQQT01-N D12CQKT04-N D12CQKT03-N D12CQKT02-N D12CQKT01-N D12CQDT01-N D12CQCN03-N D12CQCN02-N D12CQCN01-N

D11CQVT02-N D11CQVT01-N D11CQQT02-N D11CQQT01-N D11CQKT02-N D11CQKT01-N D11CQDT01-N D11CQCN01-N

D10CQVT03-N D10CQVT02-N D10CQVT01-N D10CQTT01-N D10CQQM02-N D10CQQM01-N D10CQPM01-N D10CQQD01-N D10CQMT01-N D10CQKT01-N D10CQDT01-N D10CQAT01-N

C12CQVT02-N C12CQVT01-N C12CQQT02-N C12CQQT01-N C12CQKT01-N C12CQKT02-N C12CQCN02-N C12CQCN01-N

C11CQVT01-N C11CQQT01-N C11CQKT01-N C11CQCNPM01-N