1 / 2
2 / 2

Thời khóa biểu (dự kiến) học kỳ II năm học 2012-2013 của các khóa 2009, 2010, 2011 hệ chính quy

Đại học - Cao đẳng, Đào tạo — vào December 21, 2012 lúc 8:36 am

Sinh viên xem thông tin thời khóa biểu và đăng ký học lại, học tự chọn trong tuần 24/12-28/12/2012  tại Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên (Q9)

TKB_CHINHQUY_HK2 NAM 2012-2013_KHOA 2009

TKB_CHINHQUY_HK2 NAM 2012-2013_KHOA 2010

TKB_CHINHQUY_HK2 NAM 2012-2013_KHOA 2011