1 / 2
2 / 2

THỜI KHOÁ BIỂU HK1 (2012-2013) ĐH KHOÁ 2012 (CÁC LỚP D12CQDT01, D12CQCN01, D12CQCN02, D12CQCN03) HIỆU CHỈNH TỪ 20.9.2012

Đại học - Cao đẳng, Đào tạo — vào October 1, 2012 lúc 8:38 am

TKB_CHINHQUY_HK1 NAM 2012-2013_KHOA 2012_NGANH DDT & CNTT