1 / 2
2 / 2

Điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh hệ HCKT + VHVL (tại chức cũ)

Liên thông, Tại chức — vào December 17, 2008 lúc 3:10 am

Chiều ngày 15/8/2008, Hội đồng tuyển sinh Học viện cơ sở TP Hồ Chí Minh
đã họp để xét trúng tuyển đợt 2 hệ vừa làm vừa học (tại chức cũ) và hệ
hoàn chỉnh kiến thức đại học. Kết quả như sau:
I/ HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC:
1. Điểm ưu tiên khu vực – đối tượng:
Mỗi khu vực cách nhau 0,5 điểm và mỗi đối tượng cách nhau 1,0 điểm.
2. Tổng điểm: điểm 3 môn Toán, Lý, Hoá (sau khi làm tròn) + điểm ưu
tiên khu vực – đối tượng.
3. Điểm chuẩn: Tổng điểm từ 15 điểm trở lên cho cả 3 ngành Điện tử Viễn
thông, Công nghệ Thông tin và Quản trị Kinh doanh.
II/ HỆ HOÀN CHỈNH KIẾN THỨC ĐẠI HỌC:
1. Điểm ưu tiên khu vực – đối tượng: Không tính
2. Điểm chuẩn: Mỗi môn thi từ 5,0 điểm trở lên.