1 / 2
2 / 2

SV ĐH, CĐ KHÓA 2012 CHÚ Ý: THÔNG BÁO HỦY 8 LỚP MÔN HỌC & THỜI HẠN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG

Đại học - Cao đẳng, Đào tạo — vào July 25, 2013 lúc 9:00 am

Sinh viên bậc đại học, cao đẳng Khóa 2012 lưu ý:

Có 8 lớp môn học bị hủy, SV xem tên môn học, danh sách SV và thông tin thời hạn cho đăng ký bổ sung chi tiết xem tại TB HUY LOP & DANG KY BO SUNG_HK1 2013-2014,

Sinh viên đăng ký bổ sung theo đúng hạn ghi trong thông báo, mọi chậm trễ sẽ không được giải quyết.