1 2 3 4 5

Quy định thực hiện chuẩn đầu ra đối với sinh viên hệ ĐHCQ khóa 2011, 2012 & 2013

Đại học - Cao đẳng, Đào tạo — vào August 15, 2014 lúc 9:26 am

Sinh viên hệ ĐHCQ các khóa 2011, 2012 & 2013 xem Quy định về Chuẩn đầu ra của Học viện CNBCVT Cơ sở tại Tp.HCM tại đây: Quy dinh thuc hien chuan dau ra doi voi SV