1 / 2
2 / 2

QUY ĐỊNH 1057 CỦA GĐHV CNBCVT (BAN HÀNH 31/12/2010) VỀ XỬ LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN (KÈM MẪU BIỂU)

Đại học - Cao đẳng, Đào tạo — vào October 3, 2012 lúc 11:23 am

Quyet dinh ban hanh qd 1057BM.GVCTSV.07.01 (don xin chuyen doi chuong trinh dao tao)BM.GVCTSV.07.04 (don xin mien hoc, mien thi GDTC, GDQP)BM.GVCTSV.07.06 (Don xin bao luu KQHT, don xin chuyen diem)BM.GVCTSV.07.07 (DS mon hoc xin bao luu)BM.GVCTSV.07.08 (Don xin mon hoc thay the)BM.GVCTSV.07.12(Don dang ky hoc lai)BM.GVCTSV.07.13(Don dang ky hoc cai thien diem)DON DANG KY HOC CAC MON HOC TU CHONDON XIN THI LAI MON TNDON XIN THI LAI MON TN_LOP

Sinh viên có nhu cầu tìm hiểu về quy định xử lý kết quả học tập của HVCNBCVT hoặc cần tìm các mẫu biểu đơn từ cần thiết trong quá trình học tập thì xem & tải về tại đây. Các em liên hệ với Phòng Giáo vụ để nộp đơn hoặc có hướng dẫn cụ thể thêm nhé!