1 / 2
2 / 2

Lịch thi Tốt nghiệp các hệ, ngày 28.11.2013

Đại học - Cao đẳng, Đào tạo, Hoạt động ngoại khóa, Kết quả học tập, Liên thông, Sinh viên, Tại chức, Từ xa, Văn bằng 2 — vào November 26, 2013 lúc 4:40 pm

Phòng Giáo vụ & CTSV xin thông báo lịch thi Tốt nghiệp ngày 28.11.2013

Trân trọng.

Thong bao Lich thi Tot nghiep ngay 28.11.2013