1 / 2
2 / 2

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM 2012 CỦA CÁC KHÓA XÉT BỔ SUNG – HỆ VĂN BẰNG 2 (ÔN TỪ 15/10-19/10/2012)

Đào tạo, Sinh viên, Văn bằng 2 — vào October 8, 2012 lúc 8:00 am

TKB ON THI TOT NGHIEP CAC KHOA XET BO SUNG_VB2