1 / 2
2 / 2

Lịch ôn thi Tốt nghiệp hệ Liên thông Khóa 2011_Đợt 1

Đào tạo, Kết quả học tập, Liên thông, Sinh viên — vào June 4, 2013 lúc 10:26 am
Phòng GV& CTSV thông báo Lịch ôn thi Tốt nghiệp hệ Liên thông Khóa 2011_Đợt 1. Các lớp trưởng có nhiệm vụ thông báo lịch thi này cho các bạn trong lớp.
Yêu cầu các sinh viên chuẩn bị kiến thức theo đề cương trước các buổi ôn thi để buổi ôn thi có hiệu quả hơn.

Đối với các sinh viên thi lại Tốt nghiệp theo khóa 2011_đợt 1, phải làm đơn đăng ký thi lại TN, đóng học phí ôn thi và nộp đơn lại cho Phòng GV&CTSV trước ngày 15/06/2013 để chốt danh sách thi.

Trân trọng thông báo!

3-Ke hoach hoc on thi Tot nghiep he Lien thong Khoa 2011_Dot 1