1 / 2
2 / 2

Lịch ôn thi tốt nghiệp, danh sách đủ điều kiện thi tốt nghiệp hệ Liên thông chính quy Khóa 2011_đợt 2 & các Khóa trước trả nợ.

Đào tạo, Kết quả học tập, Liên thông, Sinh viên — vào October 7, 2013 lúc 9:19 am

3-Ke hoach hoc on thi Tot nghiep he Lien thong Khoa 2011_Dot 2

Danh sach thi Tot nghiep khoa 2011_Dot 2 & Khoa truoc tra no_He Lien thong chinh quy, 7.10.2013           

             Phòng Giáo vụ & CTSV thông báo Lịch ôn thi tốt nghiệp, danh sách đủ điều kiện thi tốt nghiệp hệ Liên thông chính quy Khóa 2011_đợt 2 & các Khóa trước trả nợ.

           Những sinh viên chưa hoàn tất học phí, chưa nộp đơn đăng ký thi lại Tốt nghiệp sẽ không có tên trong danh sách dự thi.

Trân trọng.