1 / 2
2 / 2

LỄ TỐT NGHIỆP VÀ TRAO BẰNG THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ

Đào tạo, Sau đại học — vào January 26, 2018 lúc 2:11 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến các nghiên cứu sinh, học viên cao học về Học viện tham dự Lễ tốt nghiệp theo kế hoạch như sau:

  • Thời gian: Thứ ba, ngày 30/01/2017
    • Từ 13:00 đến 14:00, các nghiên cứu sinh, học viên làm thủ tục nhận bằng tại phòng B-18.
    • Từ 14:00 đến 16:00, dự Lễ tốt nghiệp
  • Địa điểm: Hội trường A001 – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, 11 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM

Danh sách đính kèm:

Danh sách cấp bằng Thạc Sĩ & Tiến Sĩ – 2018