1 / 2
2 / 2

Kế hoạch thực tập và tốt nghiệp trong năm học 2014-2015 của Học viện CNBCVT Cơ sở TpHCM

Đại học - Cao đẳng, Đào tạo, Liên thông, Tại chức — vào October 17, 2014 lúc 9:36 am

Sinh viên năm cuối cấp các Khóa lưu ý: HVCS đã ban hành kế hoạch thực tập & thi/thực hiện đồ án tốt nghiệp năm học 2014-2015, sinh viên cần theo dõi để thực hiện đúng kế hoạch này.

Xem chi tiết tại đây: 237_ke hoach tot nghiep 2014-2015