1 / 2
2 / 2

Hướng dẫn sinh viên thuộc diện lưu ban, buộc thôi học năm học 2011-2012 đăng ký học lại hoặc chuyển bậc đào tạo năm học 2012-2013

Đại học - Cao đẳng, Đào tạo, Sinh viên — vào November 16, 2012 lúc 8:09 am

HUONG DAN THU TUC CHO SV LUU BAN, THOI HOC 2011-2012

Sinh viên liên hệ phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên để biết thêm chi tiết

Xem danh sách sinh viên thuộc diện lưu ban, buộc thôi học năm học tại đây:  QD duyet DS sv DHCD bi tam ngung hoc, thoi hoc NH 2011-2012