1 / 2
2 / 2

Thông báo tập trung bảo vệ luận án cao học khóa 2008

Sau đại học — vào April 6, 2011 lúc 10:38 pm

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh thông báo chi tiết lịch tập trung Bảo vệ luận văn Thạc sĩ của các lớp Cao học Kỹ thuật Điện tử, Truyền dữ liệu & Mạng máy tính khóa 2008.
Địa điểm tập trung: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh; Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Q1, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian tập trung Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ: từ ngày 13/4/2011 đến ngày 16/4/2011.

Xem chi tiết thông báo Bảo vệ luận văn cao học 2008