1 / 2
2 / 2

Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ – Đợt 2 năm 2011

Sau đại học — vào August 24, 2011 lúc 11:37 am

Học viện CN BCVT thông báo Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ – Đợt 2 năm 2011 gồm 624 thí sinh có tên sau đây. Cụ thể:

– Cơ sở phía Bắc: 312 thí sinh. Trong đó:

  • Ngành Kỹ thuật điện tử: 103 thí sinh
  • Ngành Truyền dữ liệu và Mạng máy tính: 72 thí sinh
  • Ngành Khoa học máy tính: 55 thí sinh
  • Ngành Quản trị kinh doanh: 82 thí sinh

– Cơ sở phía Nam: 312 thí sinh. Trong đó:

  • Ngành Kỹ thuật điện tử: 140 thí sinh
  • Ngành Truyền dữ liệu và Mạng máy tính: 172 thí sinh

Quyết định các TS được dự thi cao học đợt 2 – năm 2011

Tải về Danh sách chi tiết