1 / 2
2 / 2

Thông báo về thủ tục xin miễn giảm học phí từ năm học 2013-2014 đến năm học 2014-2015

Đại học - Cao đẳng, Liên thông, Sinh viên — vào July 1, 2014 lúc 3:48 pm

Sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông hệ chính quy là đối tượng thuộc diện miễn giảm học phí theo quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2013/NĐ-CP xem thông báo TB MIEN GIAM HOC PHI & tải mẫu đơn tại đây MAUDONXACNHAN MIENGIAMHOCPHI.